Gram BioBasic

3D Produkt visualisering af køle/fryseskabe til medicinalindustrien.