Skip to main content

3D Landskabs visualisering

3D Landskabs visualisering – Photomatch

3D Landskabs visualisering er ofte rigtig sjovt at lave, da det indebærer en masse Photoshop arbejde.

Lige som 3D Arkitektur Visualisering, så laver man ligeså ofte Photomatch. Dvs, 3d grafik bliver sat sammen med foto af eksisterende forhold.

Når 3d modellen bliver sat sammen med et foto af eksisterende natur, så er der ofte rigtig meget arbejde med at tilføje planter, træer og meget andet i Photoshop

Åhaven Photoshop Åhaven raw render
Mooslandskaber_Tjæreborg_3D Mooslandskaber_Tjæreborg_Foto

Tjæreborg Grusgrav

Tjæreborg gamle grusgrave er en udviklingsplan som er blevet til i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Lokalrådet i Tjæreborg.

Her var opgaven at illustrere Tjæreborg Gammel Grusgrave, som et fremtidigt rekreativt område. Området skulle beplantes på ny, og der skulle etableres udkigstårn, græshøje og tumlepladser for de besøgende gæster.

Igen, blev billedet udarbejdet i tæt samarbejdet med landskabsarkitekten. Landskabsarkitekten leverede planer, håndskitser og en Sketcup 3D model af udkigstårnet.
En rigtig spændende opgave, for ny kommende lokal attraktion.

Arena Syd Helhedsplan 2

3D Landskabs visualisering – Forventninger

Når en landskabsarkitekt ønsker en 3d visualisering, starter det altid med et møde, hvor der ridses op hvad der skal visualiseres.
Sammen finder vi så ud af hvilke muligheder der er og om der skal flere vinkler til for at vise projektet på en ny måde.

Ofte er der mange flere muligheder end Landskabsarkitekten selv havde forestillet sig. Det kan være en anderledes kameravinkel, supplerende hvide modeller, eller
enkelt objekter der skal vises som var det produkter. Mange gange i 3D Landskabs visualiseringer indgår der mange enkelte delelementer. Det kan være skulpturer, møbler, belysning og meget andet, som kan være en fordel at vise hver for sig. Men som supplerende til de endelige store billeder.

På den måde er det nemmere for landskabsarkitekten at forklare sine ideer til deres kunder. Kunder der ikke er trænede i at oversætte en 2D plantegning til noget rummeligt.
Her er 3D Landskabs visualisering et ekstremt vigtigt værktøj.

Se evt. flere eksempler på 3D Arkitektur Visualiseringer
Kontakt mig for en uforpligtende snak omkring visualisering

Strandhøjen

Hvid model

3D Landskabs Visualisering kan mange gange illustreres ved hjælp af simple midler, som denne hvide model.

Det er en god måde at vise afstande, rum og opbygningen af det pågældende område.
Den hvide model er enkel og nem at overskue.

Den er samtidig et godt supplement til det farvede billedet, som viser alle overflader og teksturer.
En billig men stadig ekstrem illustrativ og forklarende løsning.

Arena Syd Luftfoto hvid Arena Syd Luftfoto
Stige Ø
Stige Ø

3D landskabsvisualisering

3D landskabsvisualisering er en teknik, der bruges til at visualisere og simulere landskaber og omgivelser i en virtuel 3D-verden. Det giver arkitekter, planlæggere, bygherrer og interessenter mulighed for at opleve og evaluere landskabets design, før det bliver bygget i virkeligheden.

Landskabsvisualisering giver mulighed for at skabe en naturtro fremstilling af en byggeplads, der inkluderer alle aspekter af landskabets design, såsom vegetationsformer, belysning, skyggevirkninger, topografi, materialevalg og farvevalg. Dette gør det muligt for interessenter at se, hvordan de endelige resultater vil se ud i virkeligheden, før de bliver bygget, og at gøre eventuelle ændringer i designet.

En anden fordel ved 3D landskabsvisualisering er, at det kan bruges til at simulere landskabets fremtidige tilstand, såsom vækst og ændringer i vegetationen over tid, og hvordan det vil påvirke omgivelserne. Dette kan være nyttigt for at vurdere den langsigtede påvirkning af et projekt og for at sikre, at designet opfylder miljømæssige standarder.

Landskabsvisualisering kan også bidrage til at forbedre kommunikationen mellem alle interessenter i et projekt, da det giver en fælles visuel referenceramme til at diskutere og komme med input til designet.

Ikke mindst kan 3D landskabsvisualisering være en stor fordel for markedsføring og salg af en byggeplads eller udviklingsprojekt. Det giver interessenter og potentielle kunder en idé om, hvordan projektet vil se ud i virkeligheden, og kan øge deres interesse og tillid i projektet.

Alt i alt, 3D landskabsvisualisering er et værdifuldt værktøj for enhver, der er involveret i planlægning, design og byggeprojekter. Det giver mulighed for at opleve og evaluere designet, før det bliver bygget, forbedre kommunikationen mellem interessenter, og øge interessen og tilliden hos potentielle kunder.

- Ring mig op