Albertslund Centrum

I forbindelse med opførelse og udlejning af lokaler i udendørs centeret, Albertslund Centrum, blev jeg bedt om at visualisere nogle tomme lokaler.

Der skulle visualiseres et spisested i de nye lokaler og der starter man helt fra bunden. Som du kan se på billederne, så stod lokalerne helt rå, og det var min opgave at indrette og visualisere en fiktiv cafe/restaurant så potentielle lejere kunne se sig selv i lokalerne.

3D Visualisering i dette tilfælde hjalp også potentielle lejere af lokalet med at få en rumforståelse og gjorde dem klogere på, hvor mange siddepladser lejemålet kunne indeholde.

Hvis du vil se flere eksempler på 3D Visualisering, så klik her